Aktuálne informácie k olympiáde nízkoprahov (aktualizované)

24.04.2012 20:09

Prípravy 1. letnej olympiády bratislavských nízkoprahov pokračujú. Po dôkladnom zvážení miesta konania olympiády sme sa nakoniec rozhodli toto športové podujatie usporiadať u Saleziánov Dona Bosca na Mamateyovej 4 v bratislavskej Petržalke. Na základe dohody medzi Úsmevom ako dar a Saleziánmi budeme mať ich priestory k dispozícii do 17-tej hodiny. 

 

Harmonbogram olympiády 16. júna 2012:

09:00 - 10:00  Registrácia účastníkov
10:00
- 10:40  Otvárací ceremoniál + vystúpenie hosťa
10
:40 - 16:15  Olympijské disciplíny + sprievodné aktivity
16:
15 - 17:00  Vyhlásenie výsledkov a ukončenie podujatia

O ďalších veciach ohľadom olympiády Vás budeme včas informovať.

Autor: Jaroslav Filo