Posledné prípravy na olympiádu nízkoprahov

15.06.2012 20:36

FUN CLUB FORTUNA - V piatok 15. júna 2012 bol dňom kedy sa stretli takmer všetci dobrovoľníci nášho nízkoprahu, aby zavŕšili niekoľkomesačné prípravy na letnú olympiádu nízkoprahov. Všetko to začalo v našom klube, kde sme celé dopoludnie balili veci na olympiádu, kontrolovali zoznamy prihlásených detí a spisovali si veci, ktoré nám ešte chýbajú.

Nachystané veci sme naobed za pomoci automobilov presunuli do areálu Saleziánov, kde sme pokračovali v príprave olympiády. No zatiaľ čo sme dopoludnia balili veci v našom klube, zamestnanci úsmevu pre nás chystali veci na centrále našej spoločnosti. Balili nám tašky s odmenami, chystali občerstvenie a veci potrebné na naše disciplíny a sprievodné aktivity. Popoludní im pri tom pomohli aj naši dobrovoľníci, ktorí asistovali pri prevoze vecí z Úsmevu do areálu Saleziánov

A keďže všetko si netreba nechváať na poslednú chvíľu, po prevezení všetkých potrebných vecí sme si ešte raz prešli pravidlá nachystali sme si všetky veci tak, aby sme mali na druhý deň čo najmenej roboty. Všetko totiž budeme musieť stihnúť do 09:00 kedy začína registrácia účastníkov podujatia. A hoci to bude svojim spôsobom náročné podujatie, všetci sa už naňho veľmi tešíme. Aj preto Vám ponúkame zopár fotiek z príprav na toto podujatie.

Balenie odmien pre deti a mládež

Detailné študovanie pravidiel olympiády

Triedenie vecí na olympiádu

Na záver ešte pripájame pár fotiek z dejiska olympiády nízkoprahov:

Cyklistická dráha

Priestory pre futbal, beh a iné športy

Pohľad na priestory ihriska

Zóna občerstvenie

Text a foto: Jaroslav Filo