Uzávierka prihlášok na olympiádu sa blíži

02.04.2012 12:29

Do utorka 3. apríla 2012 nám môžu nízkoprahové kluby pre deti a mládež zasielať prihlášky na olympiádu nízkoprahov. Z prihlášok, ktoré sme zatiaľ dostali vyplíva, že o toto podujatie je zo strany detí a mládeže záujem. Zúčastniť by sa chceli disciplín ako futbal, florbal, vybíjaná, hod loptičkou, skok vo vreci či tanec.

Olympiáda nízkoprahov sa uskutoční v sobotu 16. júna 2012 medzi 10-tou a 20-tou hodinou a deti budú môcť súťažiť vo viacerých discciplínach. Zoznam detí sa síce ešte môže zmeniť, vyplplnená prihláška nám však umožňuje začať s ďalšou etapou príprav na toto zaujímavé športové popoludnie.

Autor: Jaroslav Filo