Fungovanie tohto webu po skončení olympiády

27.06.2012 20:37

Prvú Letnú olympiádu nízkoprahov máme za sebou, no prevádzka tohto webu pokračuje. Už onedlho Vám prinesieme zaujímavý dokument z našej olympiády a s týmto webom počítame aj pri iných podujatiach organizovaných pre deti a mládež z nízkoprahov.

Tak teda spomínajte na našu olympiádu a nezabudnite, že všetko pdostatné z našich aktivít pre deti a mládež nájdete na stránke nášho nízkoprahového klubu Fun Club Fortuna.

Redakcia