Organizačný tím

Hlavným organizátorom olympiády nízkoprahov je kolektív dobrovoľníkov nízkoprahového klubu Fun Club Fortuna, pomocným organizátorom je Spoločnosť Úsmev ako dar. Prevádzku tohto webu zabezpečujú Jaroslav Filo a Pavol Hrabovský. 

- 1. Olympiáda nízoprahov -

Zúčastnené nízkoprahy: Mládež ulice, OZ Ulita a OZ Ichtys

Partneri: Spoločnosť DELL Slovensko, a.s., Saleziáni Don Bosco Petržalka, Madness Advertising company, Rhea, s. r. o. a ENGE.

Radi však privítame každého kto je ochotný priložiť ruku k dielu a pomôcť nám pri organizovaní tohto podujatia. Všetci organizátori a partneri budú uvedení na tomto webe. Tešíme sa na Vašu spoluprácu.