Propozície

1. Olympiáda bratislavských nízkoprahov je určená pre deti a mládež všetkých bratislavských nízkoprahov.

2. Olympiáda sa uskutoční v sobotu 16. júna 2012 v čase od 09:00 do 17:00 u Saleziánov Dona Bosca na Mamateyovej 4 v bratislavskej Petržalke

3. Organizátorom olympiády je nízkoprahový klub Fun Club Fortuna

4. Súťažiaci budú rozdelení do skupín podľa veku: 4 - 6 rokov, 7 - 10 rokov, 11 - 16 rokov a 17 rokov a viac.

5. Do 31. mája 2012 sa môže deti a mládež u vedúcich pracovníkov svojich nízkoprahov nahlasovať na jednotlivé súťažné disciplíny pričom vyberať si môžu z nasledujúcej ponuky:
- beh na čas
- beh medzi pneumatikami
- štafetový beh ( 4 osoby v tíme)
- bedminton
- preťahovanie lanom medzi klubmi
- cyklistika
- futbal ( najmenej 4 osoby v tíme)
- vybíjaná ( 4 osoby v tíme)
- florbal (4 osoby v tíme)
- skok z miesta
- hádzanie loptičkou do diaľky
- tanečná zostava - jednotlivci aj skupiny
- skákanie vo vreci

6. Vyplnenú prihlášku (počet detí a pomocných organizátorov, disciplíny ktorých sa hodláte zapojiť...) nám treba poslať najneskôr do 31. mája 2012 e-mailom na funclubfortuna@gmail.com.

7. Každý nízkoprah musí mať vyrobenú vlastnú vlajku a mal by prísť v tričkách a šiltovkách charakterizujúcich ich názkoprah.

8. Deti by mali mať so sebou šatku na hlavu a fľašku na pitie.

9. Počas olympiády budú pripravené aj sprievodné aktivity pre deti a mládež.

10. Každý súťažiaci dostane na konci olympiády pamätný diplom, víťazi jednotlivých disciplín si domov odnesú aj medaile.

11. Pre všetkých účastníkov podujatia bude zabezpečená strava a drobné občerstvenie

Tieto propzície budeme priebežne doplňovať.