Základné informácie

Olympiáda níízkoprahov je športové podujatie realizovné Nízkoprahovým klubom Fun Club Fortuna a Spoločnosťou Úsmev ako dar. Myšlienka nášho projektu vznikla na základe Olympijských hier, ktoré sa konali v júli 2012 v Londýne. Nechceli sme si nechať ujsť jedinečnú príležitosť, a tak sme sa rozhodli usporiadať ,,1. Ročník Olympijských Hier Nízkoprahov 2012"S pomocou našich dobrovoľníkov by sme aj tento rok chceli pripraviť pre všetky deti našich vašich nízkoprahov deň športových hier, súťaží, pretekov, zápasov, rôznych voľno-časových aktivít na spôsob olympiády, to znamená že budú pripravené medaile, víťazné poháre, diplomy, sladké odmeny a pod.

Akcie by sa malo zúčastniť 5 bratislavských nízkoprahových centier ( okrem FCF aj Mládež ulice, Ulita, Ichtys, Mix klub), ktoré pravidelne organizujú aktivity pre deti a mládež počas celého roka. Náš klub Fun club Fortuna chce svojou činnosťou podporiť detské športové talenty, rozvíjať záujem o šport a pohybové hry u detí, spestriť deťom a mládež ich víkendový stereotyp života, vytvoriť nové priateľstvá medzi deťmi, oživiť spoluprácu medzi našimi nízkoprahmi a samozrejme priblížiť všetkým veľkolepú atmosféru letných olympijských hier :-).

 

Lenka Lacová a Zuzka Marčáková