Výsledková listina

Prinášame Vám výsledkovú listinu I. Letnej olympiády nízkoprahov organizovanej nízkoprahaovým klubom Fun Club fortuna a spoločnosťou Úsmev ako dar v sobotu 16. júna 2012 v areáli Saleziánov Don Bosco na Mamateyovej ulici v Petržalke.

- KOLEKTÍVNE ŠPORTY - 

Futbal:
1. Fortuna
2. Kopčany
3. Mládež ulice

Vybíjaná:
1. Kopčany
2. Ichtys
3. Fortuna 1

Preťahovanie lanom, dievčatá:
1. Kopčany
2. Ichtys
3. Fortuna

Preťahvoanie lanom, chlapci:
1. Kopčany
2. Fortuna

Preťahvoanie lanom, spoločnosti: 
ÚSMEV AKO DAR - DELL

Tanec:
1. Chalani, Kopčany
2. Baby,, Kopčany - Brušné tance
3. Baby, Kopčany, Mosa, Mosa

- INDIVIDUÁLNE ŠPORTY - 

Atlerika, 60 m. - starší chlapci
1. Erik, Kopčany
2. Karol, fortuna
3. Piťuka, Fortuna

Atletika, 60 m. - mladší chlapci:
1. Nikola, Mládež ulice
2. Lulo, Fortuna
3. Dalibor, Fortuna

Atletika, 50 m. - staršie dievčatá:
1. Denisa, Kopčany
1. Miščka, Kopčany - zhodný čas s Denisou
2. Žaža, Kopčany

ATLETIKA, 50 m. - mladšie dievčatá:
1. Natálka, Fortuna
2. Sarah, Fortuna
3. Sabinka, Fortuna

Skok cez pneumatiky - starší chlapci:
1. Jojo, Fortuna
2. Timo, Fortuna
3. Rišo, Fortuna

Skok cez pneumatiky - mladší chlapci:
1. Lulo, Fortuna
2. Dalibor, Fortuna
3. Paťko, Fortuna

Skok cez pneumatiky - staršie dievčatá:
1. Peťa, Fortuna
2. Dominika, Fortuna
3. Sabinka, Fortuna

Skok cez pneumatiky - mladšie dievčatá:
1. Katka, Fortuna
2. Simonka, Fortuna
3. Natálka, Fortuna

Hod kriketkou - starší chlapci:
1. Karol, Fortuna
2. Šišo, Ichtys
3. Otto, Fortuna

Hod kriketkou - mladší chlapci:
1. Nikolas, Mládež ulice
2. Lulo, Fortuna
3. Romanko, Fortuna

Hod kriketkou - mladšie dievčatá:
1. Natálka, Fortuna
2. Chanela, Kopčany
3. Sabinka, Fortuna

Hod kriketkou - staršie dievčatá:
1. Nela, Ichtys
2. Žaža, Ichtys
3. Karmen, Ichtys

Skok z miesta - starší chlapci:
1. Rišo, Fortuna
2. Timo, Fortuna
3. Karol, Fortuna

Skok z miesta - maldší chlapci:
1. Nikolas, Mládež ulice
2. Lulo, Fortuna
3. Paťko, Fortuna

Skok z miesta - mladšie dievčatá:
1. Sabinka, Fortuna
2. Natálka, Fortuna
3. Simonka L., Fortuna

Skok z miesta - staršie dievčatá:
1. Nela, Ichtys
2. Malvína, Mládež ulice
3. Dominika, Fortuna

Skok vo vreci - starší chlapci:
1. Karol, Fortuna
2. Denis, Mládež ulice
3. Timo, Fortuna

Skok vo vreci - mladší chlapci:
1. Nikolas, Mládež ulice
2. Paťko, Fortuna
3. Miško, Kopčany

Skok vo vreci - staršie dievčatá:
1. Malvína, Mládež ulice
2. Dominika, Fortuna
3. Peťa, Fortuna

Skok vo vreci - mladšie dievčatá:
1. Miša, Mládež ulice
2. Šanel, Kopčany
3. Sabinka, Fortuna

Cyklistika:
1. Robo, Kopčany
2. Aďo, Kopčany
3. Kevin, kopčany

Všetkým víťazom jednotlivých disciplín srdečne blahoželáme. :-)

Výsledková listina bola spracovaná na základe podkladov rozhodcov jednotlivých súťažných disciplín.